1

39

5:14

Lossless

2

Tuý Thiên Niên (醉千年)

Lý Viên Kiệt; Lý Tuấn Hữu

246

3:40

Lossless

3

Lạnh Lẽo (凉凉)

Trương Bích Thần; Dương Tông Vỹ

4.340

5:33

Lossless

4

352

4:00

Lossless

5

48

3:50

Lossless

6

Tay Trái (左手)

Phùng Đề Mạc; Tiểu Phong Phong

119

3:22

Lossless

7

Bạn (伴) (Guitar Version)

Quách Tuấn Thần

93

1:48

Lossless

8

217

3:09

Lossless

10

128

3:47

Lossless

12

136

4:35

Lossless

13

94

4:19

Lossless

14

89

3:07

Lossless

15

2.320

4:17

Lossless

16

470

4:32

Lossless

17

169

0:32

Lossless

18

Hồng Trần (红尘)

Nguỵ Thần

132

3:21

Lossless

19

34

3:36

Lossless

20

Tư Mộ (思慕)

Úc Khả Duy

1.594

5:06

Lossless

Mới chia sẻ

Xem thêm...

1

Mùa Hạ Năm Trước (去年夏天)

Vương Đại Mao

4

4:05

Lossless

2

Đạo Tướng Hành (盜將行)

Hoa Chúc; Mã Vũ Dương

11

3:18

Lossless

3

Tiền Trần (前尘)

SING Lữ Đoàn

14

3:49

Lossless

4

Annihilation (湮灭)

Hồ 66

34

3:36

Lossless

5

我是主播

Tiểu Phan Phan

19

3:36

Lossless

6

即视感

Phùng Đề Mạc

52

3:41

Lossless

7

Hồng Trần (红尘)

Nguỵ Thần

132

3:21

Lossless

8

Ngộ Kiến Kì Bào (遇见旗袍)

Lý Ngọc Cương

128

3:47

Lossless

9

Hạng Người Hời Hợt (泛泛之辈)

Đại Tráng

39

5:14

Lossless

10

Trường An Cũ (故长安)

Trương Lương Dĩnh

89

4:12

Lossless

11

Đông Tây (东西)

Lâm Tuấn Trình

36

2:42

Lossless

12

Oppa, Em Không Hề Ngốc (欧巴我不傻)

Tịch Tây

85

2:33

Lossless

13

Tay Trái Chỉ Trăng (左手指月)

Tát Đỉnh Đỉnh

48

3:50

Lossless

14

Bất Nhiễm (不染)

Mao Bất Dịch

50

5:32

Lossless

15

Thiên Địa Vô Sương (天地无霜)

Đặng Luân

32

3:36

Lossless

16

Thiên Địa Vô Sương (天地无霜)

Dương Tử; Đặng Luân

33

3:36

Lossless

17

Tình Sương (情霜)

Dương Tử

37

4:22

Lossless

18

Xoá Đi Đau Thương (一抹伤)

Tôn Lộ

136

4:35

Lossless

19

Song Thế Luyến Nhân (双世恋人)

Hạ Kính Hiên

23

3:47

Lossless

20

Vĩnh Dạ (永夜)

Đàm Duy Duy

19

4:14

Lossless

New Album Album mới chia sẻ       Xem thêm...
Tchaikovsky: The Seasons PCL10157 (2018)
Yuan Sheng
Lossless
Namanana - The 3rd Album (Regular) 8809616986058 (2018)
Lay
Lossless
Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018)
Vương Khải
Lossless
Wind (風) (Single) (2018)
Cyan Lpegd
Lossless
Develop (Original Mix) (Single) (2018)
Clare
Lossless
Đạo Tướng Hành (盜將行) (2018)
Mã Vũ Dương
Lossless

Bài hát mới được tải

Xem thêm...

230

9:09

Lossless

48

3:50

Lossless

Silence Is Good Everywhere

Various Artists

11.066

3:59

Lossless

265

4:10

Lossless

Tình Xưa Nghĩa Cũ

Various Artists

8.726

3:40

Lossless

1.201

3:47

Lossless

Betrayal

Wang Wei

4.039

4:32

Lossless

6.714

4:02

Lossless

Piano Room

Various Artists

565

1:41

Lossless

Lương Sơn Bá Dữ Chúc Anh Đài (梁山伯与祝英台)

Dàn Nhạc Giao Hưởng Trung Quốc

10.226

28:08

Lossless

Cao Sơn Lưu Thuỷ (高山流水)

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

5.781

3:05

Lossless

227

4:04

192kbps

423

3:29

320kbps

785

4:50

320kbps

Bình Sa Lạc Nhạn (平沙落雁)

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

913

4:54

Lossless

Hoàng Hôn

Li Xiao Chun

652

4:31

128kbps

Flowing Water (流水)

Guan Ping-Hu

202

7:33

Lossless

Nhuỵ Hoa Trong Gió

Various Artists

3.974

4:33

Lossless

145

4:08

Lossless

Tịch Dương Tiêu Cổ (夕阳箫鼓)

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

2.483

6:03

Lossless

1.358

2:12

Lossless

Ngư Tiều Vấn Đáp (渔樵问答)

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

717

7:48

Lossless

Hồ Gia Thập Bát Phách (胡茄十八拍)

Dàn Nhạc Cổ Truyền Quảng Đông

866

18:31

Lossless